Εκπαίδευση

Ακαδημία ΚΥΡΟΣ

Έμπειροι επιθεωρητές που αξιολογούνται και επιμορφώνονται συστηματικά σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις!

H Ακαδημία της ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ με σταθερή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης εμπλουτίζει διαρκώς το Πρόγραμμά της και διευρύνει το πλαίσιο των εκπαιδευτικών στόχων της. Στελεχωμένη από πεπειραμένο προσωπικό προσφέρει στους εκπαιδευομένους γνώση γύρω από τα διαχειριστικά συστήματα, προκειμένου να μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις των προτύπων με άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αυξάνεται και μεταβάλλεται, οι ανάγκες για εκπαίδευση και γνώση είναι μονόδρομος. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΚΥΡΟΣ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και θεμάτων και διεξάγονται πάντα από εγκεκριμένους Επικεφαλείς Επιθεωρητές – Εισηγητές με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση. Η ΚΥΡΟΣ έχει επίσης τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Ελάτε μαζί να αλλάξουμε το αύριο με ΚΥΡΟΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.

Σεμιναριο 1

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (YAE) ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ISO 45001:2018

Σεμιναριο 2

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015

Σεμιναριο 3

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

Σεμιναριο 4

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2018

Καταξιωμένους επιθεωρητές!

Η ΚΥΡΟΣ δίνει αξία στους ανθρώπους της, επιλέγει Επιθεωρητές με κριτήρια την εμπειρία στον τομέα της επιθεώρησης, την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτουν και τις άρτιες επικοινωνιακές δυνατότητες τους. Για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο, η ΚΥΡΟΣ εφαρμόζει διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης και κατάλληλης επιμόρφωσης του προσωπικού και των συνεργατών της με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και τη δημιουργία μίας σχέσεως εμπιστοσύνης και συνεχούς συνεργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στοιχεία

Τηλεφωνο

23513 03876

Διευθυνση Email

kyroscertifications@gmail.com

Διευθυνση

Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100