Διαπίστευση

ΚΥΡΟΣ Διαπίστευση

Η ΚΥΡΟΣ είναι Φορέας Πιστοποίησης από το  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Είναι σε θέση να αξιολογεί Συστήματα Ποιότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Οι διαπιστεύσεις απο το Ε.ΣΥ.Δ αναγνωρίζονται από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Διεθνώς. Η ΚΥΡΟΣ διαθέτει την εγκυρότητα και την υπευθυνότητα να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά Διεθνούς αναγνώρισης.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατι να επιλεξω την ΚΥΡΟΣ;

Η ΚΥΡΟΣ παρέχει τις υπηρεσίες της συνδυάζοντας τον επαγγελματισμό με τη γνώση στοχεύοντας παράλληλα στη διασφάλιση των αρχών και των αξιών του επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας.

Για να αποκτήσετε άμεσα και αποτελεσματικά ένα έγκυρο Πιστοποιητικό, που θα ωφελήσει την επιχείρησή σας δίνοντας κύρος στην πιστοποίηση σας, η καλύτερη επιλογή είναι η ΚΥΡΟΣ.

ποια ειναι η πολιτικη ποιοτητασ της κυροσ;

Η Πολιτική για την ποιότητα της ΚΥΡΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. είναι η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους, διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίες στοχεύουν στη διαρκή εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών. Η αξιοπιστία αυτή εξασφαλίζεται με τη διαρκή ικανοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, των κριτηρίων διαπίστευσης και των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021-1:2015 καθώς και των λοιπών κανονιστικών εγγράφων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ.

Βασικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η στρατηγική για τη διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και ενδιαφερόμενων μερών περιλαμβάνει:

  • Συμμόρφωση με τα τυποποιητικά και κανονιστικά έγγραφα, την ισχύουσα νομοθεσία και τις ρυθμιστικές διατάξεις
  • Ακριβή τήρηση και υλοποίηση των συμβατικών όρων και υποχρεώσεων
  • Τήρηση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας
  • Συνεχή Βελτίωση
  • Εξασφάλιση πόρων για τη διενέργεια των πιστοποιήσεων
  • Χρήση έγκυρων – βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας – μεθόδων για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων
  • Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού
  • Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας του προσωπικού που εμπλέκεται στις διεργασίες της επιθεώρησης μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής, καθώς και παροχής της απαραίτητης κατάρτισης
  • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του συνόλου του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών
  • Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων και των ενστάσεων.

Περισσότερα..

ΕΧΩ ΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ. ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ;

Με Κύρος και Υπευθυνότητα θα αναλάβουμε να διευθετήσουμε τα παράπονα και τις ενστάσεις σας σε οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την εταιρία μας. Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο που θα βρείτε στη σελίδα: Παράπονα & Ενστάσεις-Προσφυγές

Η Επιχείρηση σου ένα βήμα μπροστά με ΚΥΡΟΣ και Υπευθυνότητα!

ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στοιχεία

Τηλεφωνο

23513 03876

Διευθυνση Email

kyroscertifications@gmail.com

Διευθυνση

Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100