Πιστοποίηση

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η Πιστοποίηση μιας επιχείρησης προϋποθέτει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 9001. Μια επιχείρηση για να λάβει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ISO 9001:2015, πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά αρχών για την ποιότητα, όπου ανεξάρτητα το επιχειρησιακό πεδίο που ανήκει μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μια επιχείρηση – οργανισμός που συμμορφώνεται στις επιταγές του προτύπου, δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Η επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό  ISO 9001:2015, έχει την δυνατότητα να καλέσει έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Εφόσον είναι σύμφωνη με τις απατήσεις του ISO 9001:2015 μπορεί να λάβει το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας, έπειτα από αξιολόγηση του φορέα πιστοποίησης ΚΥΡΟΣ. Μ’ αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και θωρακίζει την εικόνα της στο καταναλωτικό κοινό.

Z

Πιστοποίηση ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζεται από κάθε Επιχειρηματικό Τομέα για την διαχείριση της ποιότητας. Η πιστοποίηση μιας επιχείρησης βασίζεται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001. Ακολουθεί μια σειρά αρχών και κανόνων για την ποιότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος της κάθε επιχείρησης/οργανισμού, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Γενικά για το ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι από τα πλέον διαδεδομένα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας. Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία επιχείρηση, ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Βασικός στόχος του ISO 9001 είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και η δημιουργία δυνατής βάσης για πρωτοβουλίες αειφόρου ανάπτυξης. Με την εφαρμογή του ISO 9001 αξιολογείται το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης με τελικό στόχο την άψογη και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών. Παράλληλα, η επιχείρηση αποκτά ένα πλήρως επαγγελματικό προφίλ, καθώς αυξάνεται η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα στις λειτουργίες της με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτεύγματα. Τέλος, τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 9001 είναι η δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς, η βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο και η δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι Συνεργάτες της ΚΥΡΟΣ είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Είμαστε στη διάθεση σας και πάντα πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε και να σας παρέχουμε διευκρινήσεις για τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση σας. Σας ευχαριστούμε για την επιλογή και την εμπιστοσύνη στον φορέα μας και ανυπομονούμε να σας ακούσουμε!

Blog

ISO 9001

ISO 9001

Η Πιστοποίηση μιας επιχείρησης προϋποθέτει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 9001. Μια επιχείρηση για να λάβει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ISO 9001:2015, πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά αρχών για την ποιότητα, όπου ανεξάρτητα το επιχειρησιακό...

ΚΥΡΟΣ Certification

ΚΥΡΟΣ Certification

Η ΚΥΡΟΣ είναι Φορέας Πιστοποίησης υπό διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Είναι σε θέση να αξιολογεί Συστήματα Ποιότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001. Οι διαπιστεύσεις από το Ε.ΣΥ.Δ. αναγνωρίζονται από χώρες της...

ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στοιχεία

Τηλεφωνο

23513 03876

Διευθυνση Email

info@kyros.com.gr

Διευθυνση

Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100