Ποιοι Είμαστε

Η ΚΥΡΟΣ είναι Φορέας Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. Είναι σε θέση να αξιολογεί Συστήματα Ποιότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑς

Έμπειρο Προσωπικό

Κύριο μέλημα της ΚΥΡΟΣ είναι να συνεργάζεται με ικανότατα στελέχη, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Το προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται στην πλειονότητα από Διπλωματούχους Επιστήμονες με εμπειρία και αναγνώριση στον χώρους τους.

Για την ΚΥΡΟΣ οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν αποτελούν τους εκπροσώπους του οράματός της στους πελάτες, την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για τον λόγο αυτόν αξιολογούμε ετησίως την απόδοσή τους με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποσκοπώντας στη βέλτιστη κατάρτιση αλλά και την εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με τους εξειδικευμένους τομείς της πιστοποίησης, των τεχνικών ελέγχων και της εκπαίδευσης.

Σκοπός

Σκοπός του Φορέα Πιστοποίησης είναι να παρέχει υψηλές, αξιόπιστες και με ΚΥΡΟΣ Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Διαπίστευσης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Η ΚΥΡΟΣ αντιμετωπίζει την επιχείρηση-πελάτη ως συνεργάτη.

Διαπιστεύσεις

Οι διαπιστεύσεις από το Ε.ΣΥ.Δ. αναγνωρίζονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς. Η ΚΥΡΟΣ διαθέτει την εγκυρότητα και την υπευθυνότητα να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά Διεθνούς αναγνώρισης.

Το όραμα μας!

Το Όραμά μας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, δικτύου παροχής υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. Με ΚΥΡΟΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ οι συνεργάτες μας έχουνε ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης.

Στείλτε μας το μήνυμα σας!!

ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στοιχεία

Τηλεφωνο

23513 03876

Διευθυνση Email

kyroscertifications@gmail.com

Διευθυνση

Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100