ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (YAE) ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ISO 45001:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εγκατάσταση, στην εφαρμογή ή στην διατήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001. Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 45001, ISO 17021-1 & ISO 19011.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 ημέρες/ 40 ώρες

h

Βεβαιωση Παρακολουθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τυπος Σεμιναριου

Ενδοεπιχειρησιακό
E-learning

Το κοστος

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ