ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε  όσους διαχειρίζονται  εσωτερικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις ή  προχωράνε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών επιθεωρήσεων. Επίσης το σεμινάριο εμπλουτίζει τις δεξιότητες  στους Επικεφαλής ομάδων και τους προϊσταμένους ΣΠΔ, οι οποίοι επιθυμούν να αυξήσουν  τις αρμοδιότητες και τις ευαισθητοποιήσεις τους σε περιβαλλοντολογικά ζητήματα.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να δοθεί η καθοδήγηση στους εκπαιδευομένους, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν, να πράττουν και να αξιολογούν περιβαλλοντικές εσωτερικές επιθεωρήσεις και να προχωράνε συντάσσοντας αναφορές στα αποτελέσματα της Επιθεώρησης.

Ακόμη μέσω της παραπάνω διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές ενός αποτελεσματικού Προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης και φυσικά τον δικό τους σημαίνοντα ρόλο ως εσωτερικοί επιθεωρητές στην εξέλιξη της διαδικασίας και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος/

Περιεχόμενα Σεμιναρίου:

  • Προσέγγιση διακινδύνευσης
  • Απαιτήσεις ISO 14001:2015
  • Τύποι περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
  • Βασικές περιβαλλοντικές έννοιες και προσέγγιση διακινδύνευσης
  • Δομή και αρχές ΣΠΔ
  • Κύκλος Βελτίωσης (Plan-Do-Check-Act) και άλλες βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Ρόλοι και ευθύνες επιθεωρητών
  • Αποτελεσματικές τεχνικές και ορθές πρακτικές επιθεώρησης
  • Αναφορά έγκυρων ευρημάτων και διαχείριση διορθωτικών ενεργειών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 ημέρες/ 40 ώρες

h

Βεβαιωση Παρακολουθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τυπος Σεμιναριου

Ενδοεπιχειρησιακό
E-learning

Το κοστος

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ