ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

 

To Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις τεχνικές και τις αρχές των Συστημάτων Ποιότητας 9001.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση καθορίζει τις αρμοδιότητες, τον ρόλο και τις ευθύνες του εσωτερικού επιθεωρητή και την αποτελεσματικότητά του προς το έργο του.

Θα  αναλυθούν  οι απαιτήσεις του προτύπου, θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογής σε εταιρείες (π.χ. ξενοδοχεία, εστίαση, παραγωγής προϊόντων), η προετοιμασία της Επιθεώρησης, τεχνικές επιθεώρησης και θα πραγματοποιηθεί εξομοίωση σε όλα τα παραπάνω.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στον κλάδο των ISO καθιστά τον ρόλο του Επιθεωρητή πιο αναγκαίο από ποτέ. Ο ίδιος θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση όχι μόνο να συμμορφώνει, αλλά και να προλαμβάνει τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον.  Ο Επιθεωρητής θα πρέπει διαρκώς να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται για τις ανάγκες του κλάδου και να έχει υπόψιν τις 7 αρχές διαχείρισης της ποιότητας 9001.

Δομή Προγράμματος:

  • Θέματα εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
  • Αποτελεσματικές τεχνικές και ορθές πρακτικές επιθεώρησης
  • Κύκλος Βελτίωσης (Plan-Do-Check-Act) και άλλες βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας,
  • Προσέγγιση διακινδύνευσης
  • Εσωτερικός επιθεωρητής ποιότητας
  • Δομή και αρχές της σειράς των Προτύπων ISO 9000
  • Απαιτήσεις ISO 9001:2015 
  • Επιθεώρηση επιχειρηματικών διεργασιών

 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι μετά την ολοκλήρωση αυτού οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εφαρμόσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν Προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας και να επιθεωρούν Συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Επιπροσθέτως κατόπιν του Σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με την ΚΥΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 ημέρες/ 40 ώρες

h

Βεβαιωση Παρακολουθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τυπος Σεμιναριου

Ενδοεπιχειρησιακό
E-learning

Το κοστος

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ