ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000, ISO 17021 και ISO 19011,  καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000 και ISO 19011.

Πιο συγκεκριμένα  απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους  κλάδους της αλυσίδας τροφίμων, στους συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων και όσους επιθυμούν την περαιτέρω εκπαιδευτική κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Τα οφέλη του Σεμιναρίου είναι τα εξής:

  • Η κατανόηση και η εμπέδωση του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2018,
  • Η διεξαγωγή  Εσωτερικών Επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις  απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 22000:2018,
  • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή στα  Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Η απόκτηση  εμπειρίας  μέσω πρακτικών εφαρμογών, αφού θα πραγματοποιηθούν παραδείγματα – μελέτες και ασκήσεις.

 

  • Ο καθορισμός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εσωτερικού Επιθεωρητή Ασφάλειας Τροφίμων

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 ημέρες/ 40 ώρες

h

Βεβαιωση Παρακολουθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τυπος Σεμιναριου

Ενδοεπιχειρησιακό
E-learning

Το κοστος

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ