Υπηρεσίες

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
7

Ασφάλεια Τροφίμων

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, ώστε να επιτρέψει σε έναν οργανισμό που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην τροφική αλυσίδα:

 • να σχεδιάσει, εφαρμόσει, λειτουργήσει, συντηρήσει και ενημερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης ώστε να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ασφαλή, σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση τους
 • να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων
 • να αποτιμά και να αξιολογεί τις αμοιβαία συμφωνημένες με τους πελάτες απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων και να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με αυτές
 • την αποτελεσματική επικοινωνία θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη της τροφικής αλυσίδας
 • να διασφαλίζει ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με τη δηλωμένη πολιτική ασφάλειας τροφίμων
 • να αποδείξει τη συμμόρφωση στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη
 • να πιστοποιηθεί
;

συνεργαστειτε μαζι μας

Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς της τροφικής αλυσίδας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους.

Οργανισμοί που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα περιλαμβάνουν, όχι περιοριστικά, παραγωγούς τροφίμων, παραγωγούς ζωοτροφών, θεριστές άγριων φυτών και ζώων, αγρότες, παραγωγούς συστατικών, λιανοπωλητές αλλά και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες τροφίμων, υπηρεσίες τροφοδοσίας, καθαρισμό και υπηρεσίες υγιεινής, υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, προμηθευτές εξοπλισμού, καθαρισμού και απολύμανσης, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Z

Πιστοποίηση ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζεται από κάθε Επιχειρηματικό Τομέα για την διαχείριση της ποιότητας. Η πιστοποίηση μιας επιχείρησης βασίζεται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001. Ακολουθεί μια σειρά αρχών και κανόνων για την ποιότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος της κάθε επιχείρησης/οργανισμού, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Ποιότητα

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, όταν ένας οργανισμός:

α) έχει ανάγκη να επιδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών καθώς και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

β) στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών βελτίωσης του συστήματος και της διασφάλισης της συμμόρφωσης προς τον πελάτη και των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Όλες οι απαιτήσεις του ISO 9001: 2015 είναι γενικές και εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθός του ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

  Χρειάζεστε Πιστοποίηση; Επικοινωνήστε μαζί μας!

  Το προσωπικό της ΚΥΡΟΣ είναι εδώ για να σας βοηθήσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Είμαστε στη διάθεση σας και πάντα πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε και να σας παρέχουμε διευκρινήσεις για τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση σας. Σας ευχαριστούμε για την επιλογή και την εμπιστοσύνη στον φορέα μας και ανυπομονούμε να σας ακούσουμε.

  ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

  Στοιχεία

  Τηλεφωνο

  23513 03876

  Διευθυνση Email

  info@kyros.com.gr

  Διευθυνση

  Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100